Brief ouders opening scholen 8 februari 2021

05 februari 2021
Klik hier voor de brief namens de schoolbesturen in Noord-Limburg gericht aan alle ouders/verzorgers inzake het openen van de scholen op 8 februari 2021.

Voor specifieke maatregelingen verwijzen wij u naar de website c.q. ouderportaal van uw school.
Print Pagina printen