Strategisch beleidsplan 2020-2024


Om het nieuwe Strategische beleidsplan voor 2020-2024 vorm te geven is Fortior in gesprek met de Raad van Toezicht, met de directeuren, met de kinderen, met haar stakeholders, met de schoolteams en haar ouders, met de stafmedewerkers en met de GMR om bouwstenen te verzamelen om op 2 en 3 maart 2020 tijdens de beleidsdagen inhoud te geven aan het nieuwe Strategische beleidsplan 2020-2024.
Print Pagina printen