Lerend netwerk


HetLerendNetwerk vind plaats op 28 oktober 2020 en staat in het teken van het Strategisch Beleidsplan van Fortior.
Wat is de functie en het doel van het Strategisch Beleidsplan, wat betekent het voor Fortior en wat betekent het voor jou als professional?In verband met Covid-19 zal hier op een persoonlijke en creatieve manier invulling aan worden gegeven.
Print Pagina printen