Fortior gedragscode


Klik hier voor de Fortior gedragscode.

In de Gedragscode zijn o.a. de volgende hoofdstukken opgenomen:

- Privacy
- Reglement verantwoord omgaan met bedrijfsmiddelen (ICT)
- Internet protocol leerlingen
- Protocol externe opdrachtnemer
Print Pagina printen