Fortior Beleidsdag


Fortior beleidsdag 2008


Klik hier voor de foto's van de Fortior Beleidsdag 2008.

Tijdens de beleidsdag 24 september 2008 wilde Fortior haar nieuwe beleidsplan bekendmaken bij de 14 aangesloten scholen en tegelijkertijd haar tienjarig bestaan vieren.

Om 09.00 uur 's ochtends verzamelen zich ruim 350 medewerkers, leden van de GMR, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Fortior in De Maaspoort in Venlo. Er wordt gestart met een speciaal voor deze gelegenheid vervaardigde film waarin de scholen zelf, kinderen en medewerkers prominent in beeld komen.

Na een inleidende speech van Peter van Eijk komen een aantal directeuren het podium op. Dagvoorzitter Michiel Wigman (AVS) interviewt hen en Peter van Eijk over de belangrijkste onderdelen en achtergronden van het beleidsplan. Er wordt benadrukt dat het kind centraal moet staan en medewerkers voldoende kansen moeten krijgen.

Na een korte pauze staat de versnellingskamer op het programma. De deelnemers kunnen met stemkastjes reageren op stellingen die zijn afgeleid van het beleidsplan. Een manier waarop alle aanwezigen zonder schroom en direct hun opvattingen kunnen geven.

's middags presenteren medewerkers van vier scholen hun good practices in verschillende workshops waar geinteresseerden kunnen deelnemen aan 2 workshops naar keuze.
- programma interactief taalonderwijs
- talentencampus
- respect voor de wijk
- een nieuwe managementcultuur en -structuur

De dag wordt afgesloten met een informeel samenzijn.Klik hier voor de foto's van de Fortior Beleidsdag 2008.

Tijdens de beleidsdag 24 september 2008 wilde Fortior haar nieuwe beleidsplan bekendmaken bij de 14 aangesloten scholen en tegelijkertijd haar tienjarig bestaan vieren.

Om 09.00 uur 's ochtends verzamelen zich ruim 350 medewerkers, leden van de GMR, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Fortior in De Maaspoort in Venlo. Er wordt gestart met een speciaal voor deze gelegenheid vervaardigde film waarin de scholen zelf, kinderen en medewerkers prominent in beeld komen.

Na een inleidende speech van Peter van Eijk komen een aantal directeuren het podium op. Dagvoorzitter Michiel Wigman (AVS) interviewt hen en Peter van Eijk over de belangrijkste onderdelen en achtergronden van het beleidsplan. Er wordt benadrukt dat het kind centraal moet staan enmedewerkers voldoende kansen moeten krijgen.

Na een korte pauzestaat de versnellingskamer op het programma. De deelnemerskunnen met stemkastjes reageren op stellingen die zijn afgeleid van het beleidsplan. Een manier waarop alle aanwezigen zonder schroom en direct hun opvattingen kunnen geven.

's middags presenteren medewerkers van vier scholen hungood practicesin verschillende workshops waar geinteresseerden kunnen deelnemen aan 2 workshops naar keuze.
- programma interactief taalonderwijs
- talentencampus
- respect voor de wijk
- een nieuwe managementcultuur en -structuur

Dedag wordtafgesloten met eeninformeel samenzijn.

Print Pagina printen